Summer Diary
Jan Chan 1st Photobook
หนังสือโฟโต้บุ๊กและบันทึกเรื่องราว
การถ่ายภาพแจนจังตลอด 7 วันที่ฮอกไกโด

  • จำนวน 176 หน้า

  • พิเศษทุกเล่มแถม Photoset ขนาด 4 x 6 นิ้ว
    จำนวน 1 ภาพ (สุ่มภาพจาก 3 แบบ)

  • ราคา 450 บาท
    (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าจัดส่ง
    และจำนวนเล่มการสั่งซื้อมีค่าจัดส่งไม่เท่ากัน)

รายละเอียดการสั่งซื้อ Photobook
สามารถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูล
การจัดส่งโดยตรงได้ที่
Line : @gospacebar เพิ่มเพื่อนพร้อมระบุว่า ‘สั่งซื้อ Photobook Janchan’